Thông điệp giám đốc

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang homepage của Wacontre.
Chúng tôi là một công ty Nhật Bản được thành lập tại Việt Nam vào năm 2010. Chúng tôi hiện đang phát triển các dịch vụ CNTT và hỗ trợ kinh doanh để mở rộng tại Việt Nam trong lĩnh vực CNTT x Nhân sự theo mô hình Labor hình thức offshore (đại lý việc làm)

Năm 2016, Công ty TNHH Việc Ơi được thành lập với tư cách là công ty con của Công ty TNHH PGT HOLDINGS, được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và bắt đầu hoạt động đại lý tuyển dụng như là xin giấy phép tuyển dụng, tuyển dụng nhân tài Việt Nam và điều hành Viecoi.vn - website tuyển dụng toàn diện hiệu quả dành cho người Việt Nam. Năm 2018, chúng tôi tách khỏi PGT HOLDINGS Co.,Ltd dưới hình thức MBO và tiếp tục công việc tuyển dụng của mình.


Tận dụng những đặc điểm độc đáo của một công ty Nhật Bản được thành lập ở nước ngoài, chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy văn hóa chất lượng - điều cần thiết để tạo ra một tổ chức bền vững thông qua đa dạng hóa và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, độc đáo và chúng tôi đang dần nhận thấy kết quả khả quan.


Việt Nam sau khi vượt qua tình trạng phong tỏa nghiêm trọng cho đến thực hiện chính sách mở cửa, luôn tiếp tục tăng trưởng kinh tế cao với tốc độ tăng trưởng GDP 8,02%

Chúng tôi kỳ vọng rằng xã hội sẽ ngày càng thay đổi nhanh chóng hơn nhờ sự hỗ trợ của AI. Chúng tôi cũng có kế hoạch nhanh chóng áp dụng các công nghệ mới để đổi mới và cải thiện dịch vụ của mình, mở rộng tầm nhìn, nâng cao khả năng tổ chức, quản lí nhân sự cũng như tham gia vào các hoạt động tình nguyện và đóng góp cho xã hội.

Đại diện công ty Wacontre
Nohara Kohei