Sứ mệnh: "Tiếp tục một cuộc phiêu lưu độc đáo và táo bạo"

Chúng tôi hiện đang phát triển các dịch vụ chuyên về miền web tại Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam vẫn đang phát triển và chúng tôi mong muốn không ngừng tạo ra các công việc Internet mới đầy thách thức, nhưng trong tương lai chúng tôi sẽ chủ động không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia và khu vực mới đầy tiềm năng như Đông Nam Á. Chúng tôi đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy rằng nguồn gốc của sự phát triển là luôn tạo ra các dịch vụ mới và độc đáo, đồng thời chúng tôi tin rằng sứ mệnh của chúng tôi là tiếp tục trở thành một nhóm có thể có tác động tích cực đến xã hội trong khi phiêu lưu.

Tầm nhìn: "Tạo ra các dịch vụ sáng tạo từ Châu Á"

Chúng tôi muốn tạo ra một dịch vụ sáng tạo đẳng cấp thế giới bắt nguồn từ Châu Á. Chúng tôi luôn nghĩ về những gì chỉ chúng tôi có thể làm và những dịch vụ và sự đổi mới nào làm hài lòng trên toàn thế giới.

Quy tắc ứng xử: "SPEQ cao với trái tim"

SPEQ của High SPEQ có nghĩa là "Tăng tốc" "Hiệu quả" "Chất lượng". Chúng tôi cố gắng theo đuổi tốc độ, hiệu quả và chất lượng trong mọi hành động, nhưng nó không bao giờ được ích kỷ.

I want to be a person who can always act in good faith by always having a “Heart” that expresses compassion for our colleagues and gratitude to our customers.

* "Wacontre" là một từ ghép kết hợp giữa "Wakon" là trái tim trong tiếng Nhật và "tre" có nghĩa là trẻ trong tiếng Việt.