Sự kiện

WACONTRE RÈN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO

Hoạt động thi đấu cầu lông của Wacontre đã mang đến nhiều khía cạnh đặc biệt mà chúng ta không thấy được trong công việc hàng ngày của mình. Đó chính là tinh thần thi đấu, tinh thần đồng đội và quan trọng nhất là tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết 🤝🏸