Thể loại


ベトナム人採用支援サービスのViecoiのロゴです。
Lần này, cho ra đời dịch vụ giới thiệu nhân sự「Viecoi」, website tuyển dụng và ứng dụng tuyển dụng nhân sự người Việt Nam.     Tiếng Nhật: http://ja.viecoi.vn Tiếng Việt: http://viecoi.vn   Viecoi ý nghĩa là công việc ơi ! “Viec” ý nghĩa là công việc kết hợp với từ “oi” […]

【Viecoi】đã ra đời là dịch vụ mới về tuyển dụng ...